Find out the latest information about our company and learn something new about timber trusses and building.

Kādas ir jumta kopnes cenas?

Lai jums būtu skaidrāks priekšstats, kā veidojas projekta izmaksas un jumta kopnes cenas, sniegsim uzskatāmu piemēru. Pieņemsim, ka klientam ir nepieciešamas kopnes ēkai ar metāla dakstiņu jumta segumu ar jumta laukumu 12.6m x 9m, kas atrodas Talsos.

1. Mājas ģeometrijas izveide. Šajā solī, ņemot vērā klienta projekta parametrus, tiek izveidota mājas ģeometrija.

2. Jumta plaknes izveide. Pēc klienta sniegtās informācijas un projekta analīzes, mūsu projektētājs nosaka jumta augstumu un ievada jumta slīpumu.

3. Kopņu izveide. Kad jumta plakne ir uzzīmēta, jāizveido pašas kopnes. Kopnes tiek veidotas, balstoties uz vairākiem faktoriem:

• Sniega slodze
• Vēja slodze
• Jumta seguma svars
• Pašsvars
• Pārseguma svars
• Rezerves
• U.c.

4. Kopņu izvietošana jumta plaknē. Balstoties uz projekta parametriem un jumta plaknēm, koka kopnes tiek izvietotas tā, lai balstītu visu jumta platību.

5. Piedāvājuma aprēķins. Tā kā šis projekts ir ar ļoti vienkāršu risinājumu, ir nepieciešams saražot tikai vienu kopņu variantu, bet dažkārt mēdz būt projekti, kur tiek izmantoti vairāk par 50 kopņu veidiem. Kopumā redzam, ka šī projekta realizēšanai nepieciešamas izgatavot 9 kopnes, 2 spāres un pievienot montāžas detaļas (nav obligāti). Jumta kopnes cena ar piegādi un PVN – 1427,16 EUR.