Find out the latest information about our company and learn something new about timber trusses and building.

Kāda ir atšķirība starp jumta kopnēm un spārēm?

Nereti sabiedrība un arī profesionāļi uzskata, ka spāres ir izdevīgākais jumta risinājums, bet tas ir maldīgs priekšstats. Jumta spāres ir izdevīgs risinājums vien tad, ja nepieciešams realizēt mazāk apjomīgu projektu, piemēram, palielināt dzīvojamo platību vai uzcelt piebūvi, saimniecības ēku vai garāžu.

Spāru uzstādīšana ir daudz laikietilpīgāks process nekā kopņu montāža. Salīdzinošie pētījumi pierāda, ka jumtu spāru montāža var prasīt pat 2,5 reizes vairāk laika nekā koka kopņu montāža.

Izvēloties koka kopnes, nepieciešams mazāk kokmateriālu. Gluži otrādi jumta spāru uzstādīšana rada vairāk kokmateriālu atgriezumu un pārpalikumu. Salīdzinošā pētījumā konstatēts, ka spāru jumta uzstādīšanai nepieciešams par 30% vairāk kokmateriālu nekā izmantojot jumta kopnes.