UUDISED

Siit leiate kõige uuemat infot meie ettevõtte kohta ning võite ka õppida midagi uut puitfermide ja ehitamise kohta
See artikkel pakub täielikku ülevaadet Fermidest – fermitüüpidest, nende eelistest, projekti maksumusest ja kuidas puitfermide õigest tellimisest.
Uuringud näitavad, et kogu soojuskadudest eraldub katuse kaudu 25-30% (uSwitch). Seega on parim viis süsinikuheite ja soojuskadude vähendamiseks, maja väärtuse
Katuse valik sõltub välisseintel kasutatud materjalidest ja katusekonstruktsioonist. Lisaks peaks katusevalik arvesse
Katmata puitferme on kasutatud peamiselt laohoonete ja kuuride renoveerimisel, aga tänapäeval kasutab üha enam arhitekte neid
Augustis tuli Freimans Timber Constructions välja uue professionaalse ja lihtsasti kasutatava veebilehega.
Teiste katustetüüpide asendamine puitfermidega on ehitamisel (eriti just eramajade puhul) muutun peaaegu
Puitfermide 9 peamist eelist võrreldes sarnaste sarikkonstruktsioonide, liimpuitkonstruktsioonide ja metallkonstruktsioonidega on: