Siit leiate kõige uuemat infot meie ettevõtte kohta ning võite ka õppida midagi uut puitfermide ja ehitamise kohta
Jumta spāru konstrukcijas pret koka kopnēm kur atšķirība un kā izvēlēties labāko

Puitfermid või sarikad? Mis on nende vahe ja kuidas valida kõige sobivam lahendus?

Maja ehitamise või renoveerimise planeerimisel on üks peamisi valikuid katusetüübi valimine. Siis tulebki teha valik traditsioonilise taladega sarikkatuse ja tehases valmistoodetud katusefermide vahel.

Sarikkatuste ehitus

Sarikate toestamiseks kasutatakse horisontaalseid kandeseinu. See tähendab, et sarikate paigaldamine võtab fermidega võrreldes rohkem aega. Kogenud paigaldajad saavad katusefermi paika ühe-kahe päevaga, samas kulub sarikkatuse valmimiseks aega üle nädala.

Katusefermid

mansard charpente industrielle

Katusefermid on tehases valmistoodetud katuselahendused. Need vajavad vaid väliseid kandeseinu, kuid on kasulikud ka siseseinte tarbeks.

Tavaliselt koosneb fermkatus mitmest fermist, mis jagatakse ühtlaselt hoone ühest otsast teise. Erinevalt sarikkatustest, mis ehitatakse kohapeal, valmistatakse puitfermid tehases ja tuuakse ehitusplatsile paigaldusvalmitena.

Sarikad ei ole katusekonstruktsiooni säilitamiseks hea lahendus

Sarikkatuste vähesus tänapäeval on seotud nende peidetud kuludega. Tänapäeval kasutatakse ehitustel peamiselt madalama puidukuluga ferme. Fermid toodetakse tehases, kus on nende tootmiseks parim võimalik keskkond.

Küll aga on sarikaid kasutada väiksemate remondiprojektide puhul. Näiteks elamispinna suurendamisel ja hoone laiendamisel. Sama kehtib ka väikegaraažide osas.

Kui arvate, et puitfermide ja sarikate vahel ei ole mingit erinevust, soovitame teil pilk heita nende kahe põhilistele erinevustele, mis aitavad teil oma projekti vajaduste põhjal teha kõige parem otsus.

Sarikkatuste ehitamine:

  • Töömahukas kooste. Katus mõõdetakse, lõigatakse ja pannakse kokku ehitusplatsil.
  • Sarikad sobivad kõige paremini väikeste projektide jaoks.
  • Sarikkatused vajavad sisemisi kandeseinu.
  • Sarikaid saab kohapeal kohandada.

Puitfermid:

Charpente pour maison privée

  • Kvaliteet. Fermid on projekteeritud spetsiaalse tarkvara abil ja nende koostedetailide valmistamine on automatiseeritud, mis hoiab ära inimlikud eksimused. Fermid valmistatakse ja ladustatakse tootmiskohas, kus puit ei sattu ilmastikumõjude kätte.
  • Projekt ei vaja ilmtingimata kandeseinu või alla 6 m sammuga talasid, nagu see on vajalik traditsiooniliste sarikkatuste puhul, mis säästab sellega kliendile märkimisväärselt rahalisi kulutusi.
  • Piiramatud esialgsed projekteerimisvõimalused, samuti ka hilisemad muudatused. Hoone saab projekteerida ka ilma sisemiste kandeseinteta, puuduvad piirangud projekti kujundamisel, ruumide paigutusel ja jaotusel, samuti ei pea siseruume eelnevalt paika panema, vaid need saab täielikult ümber ehitada ka pärast katuse paigaldamist.
  • Fermide paigaldamine on palju lihtsam. Puitfermid valmistatakse vastavalt projekti eripäradele ja need tuleb vaid paigutada vastavalt kaasasoleva jooniste järgi. Fermid ei ole seetõttu mitte populaarsed vaid professionaalide hulgas, vaid neid eelistavad ka eraehitajad, kuna nende paigaldamine on äärmiselt lihtne.
  • • Vähem ajakulukam paigaldusprotsess (keskmise suurusega eramaja katusefermide paigaldamiseks kulub sõltuvalt katusetüübist 1-2 päeva, mis säästab peale töökulude ka hiljem katust kiiremini vahetada.