Sõrestike tootmine

Meie puitsõrestikud valmistatakse vastavalt Euroopa standarditele
Puitsõrestike valmistamine
Puitsõrestikud valmistatakse professionaalselt, vastavalt Euroopa standardile (LVS EN 14250:2010), mis määratleb teatud materjalide, lõpptoodete ja dokumentatsiooni nõuded. See standard hõlmab kuni 35-meetri pikkuseid sõrestikke ja teisi 12-meetrise ulatusega konstruktsioone.
TOOTMINE
„Bauņi", Novadnieki, Rumbas Pagasts
Kuldigas novads, Läti | LV-3309
Konstrueerimine
Konstrueerimisprotsess algab kliendi, ehitaja ja arhitektiga nõupidamisest. Saame vajaliku informatsiooni nagu põhiplaan, asukoht ja muu ning seejärel edastatakse see informatsioon konstruktorile. Konstruktor loob spetsiaalse tarkvara RoofCon ja TrussCon abil individuaalse projekti koos jooniste ja hinnakujundusega ning saadab selle kinnitamiseks kliendile.
Materjali hankimine
Materjali kvaliteet on väga puitsõrestike tootmises tähtis tegur, seega kasutame me võimalikku parimat C24 tugevusega kuusepuitu.
Materjali ettevalmistamine
Puit valitakse vastavalt lõigatavate osade suurusele ja tasemele. Iga puitsõrestiku osa lõigatakse seejärel valikku pikkuse ja nurgaga, kasutades spetsiaalseid katusesõrestike tootmiseks mõeldud lõikeseadmeid.
Puitsõrestike kokkupanemine
Puitsõrestikud paigaldatakse spetsiaalsele teraspõrandale spetsiaalseks silluse kokkupanemiseks. Peale seda surutakse Mitek ogaplaadid vastavalt skeemile spetsiaalse hüdraulilise pressiga puidusse.
Toote transport
Puitsõrestikud pakitakse ja tõstetakse meie sisekraanaga veoautole. Seejärel transporditakse sõrestikud veoautoga kliendile. Meil on iga projekti puhul väga kõrged standardid, seega peale meie sõrestike tarnimist hoiame me kliendiga ühendust ja jälgime, et ehitusprotsessis paigaldataks meie sõrestikud korralikult.
1.Konstrueerimine
Konstrueerimisprotsess algab kliendi, ehitaja ja arhitektiga nõupidamisest. Saame vajaliku informatsiooni nagu põhiplaan, asukoht ja muu ning seejärel edastatakse see informatsioon konstruktorile. Konstruktor loob spetsiaalse tarkvara RoofCon ja TrussCon abil individuaalse projekti koos jooniste ja hinnakujundusega ning saadab selle kinnitamiseks kliendile.
2.Materjali hankimine
Materjali kvaliteet on väga puitsõrestike tootmises tähtis tegur, seega kasutame me võimalikku parimat C24 tugevusega kuusepuitu.
3.Materjali ettevalmistamine
Puit valitakse vastavalt lõigatavate osade suurusele ja tasemele. Iga puitsõrestiku osa lõigatakse seejärel valikku pikkuse ja nurgaga, kasutades spetsiaalseid katusesõrestike tootmiseks mõeldud lõikeseadmeid.
4.Puitsõrestike kokkupanemine
/>
Puitsõrestikud paigaldatakse spetsiaalsele teraspõrandale spetsiaalseks silluse kokkupanemiseks. Peale seda surutakse Mitek ogaplaadid vastavalt skeemile spetsiaalse hüdraulilise pressiga puidusse.
5.Toote transport
Puitsõrestikud pakitakse ja tõstetakse meie sisekraanaga veoautole. Seejärel transporditakse sõrestikud veoautoga kliendile. Meil on iga projekti puhul väga kõrged standardid, seega peale meie sõrestike tarnimist hoiame me kliendiga ühendust ja jälgime, et ehitusprotsessis paigaldataks meie sõrestikud korralikult.