Kus me töötame

Edukas koostöö Euroopa tarnijatega ja mugav transport kogu Euroopa
KOOSTÖÖ PROFESSIONAALIDEGA
Alustades tootmist 2005. aastal Lätis, oli selge, et mõne aasta jooksul arendame oma tegevust ja laieneme, jõudes uute inimeste ning partneriteni teistes Euroopa riikides. Seetõttu on meil ambitsioonikas eesmärgid puitsõrestike teistesse riikidesse tarnimise osas. Juba 2015. aastal tegime koostööd sõrestike tarnijatega Leedus, Eestis ja Norras. Järgnevatel aastatel plaanime me leida partnerid Prantsusmaal, Saksamaal, Taanis ja teistes Euroopa riikides. Projektiarendus nendes riikides on tähtis osa, kuna see aitab saada kogemusi teistel turgudel ja laiendab meie professionaalsust.
2015
2020
2025
Me hangime uue puitsõrestike sae, mis võimaldab meil suurendada oma tootmiskiirust ja tootekvaliteeti. Tootevaliku suurendamiseks ostame me uue seinaraami tootmislaua.
Partnerriigid
Läti
Leedu
Norra
Eesti
Taani