ERAMAJA

Realiseeritud projekt
ERAMAJA

Projekti maksumus:
6'980€
Kasutatud sõrestiku tüüp:
Stubbed mono
Katuse koormus:
30kg/m2
3D-failiraamatukogu:
Katuse pindala:
250m2
Project ID:
1918003
Projekti kuupäev:
2019
Sõrestiku tala:
10.2m
Katuse kalle:
2° & 17°
Projektijuht:
Reinis Harjo
Pealkiri:
Puitfermid eramule ja garaažile
✔    Puitsõrestikud
✖     Postid ja talad
✖    Kinnituselemendid
✖    Sõrestiku paigaldamine objektil
✖     Täidetud raam
✖    Tühi raam
✖    Kohaletoimetamine