ERAMAJA

Realiseeritud projekt
ERAMAJA

Projekti maksumus:
9'514€
Kasutatud sõrestiku tüüp:
Mansarda
Katuse koormus:
30kg/m2
3D-failiraamatukogu:
Katuse pindala:
243m2
Project ID:
1905202
Projekti kuupäev:
2019
Sõrestiku tala:
10.5m
Katuse kalle:
35°
Projektijuht:
Reinis Harjo
Pealkiri:
Puitfermid eramajale Lätis
✔    Puitsõrestikud
✖     Postid ja talad
✖    Kinnituselemendid
✖    Sõrestiku paigaldamine objektil
✖     Täidetud raam
✖    Tühi raam
✖    Kohaletoimetamine