Fermide tootmine

Meie puitfermid toodetakse vastavalt Euroopa standarditele.
Puitfermide tootmine
Puitfermid toodetakse professionaalselt ja vastavad Euroopa standardile (LVS EN 14250:2010), mis määratleb teatud materjalide, lõpptoodete ja dokumentatsiooni nõudeid. See standard hõlmab kuni 35 meetri pikkuseid ferme ja teisi 12 meetrit laiu ehitisi.
TOOTMINE
„Bauņi", Novadnieki, Rumbas Pagasts
Kuldigas novads, Läti | LV-3309
Projekteerimine
Projekteerimisprotsess algab kliendi, ehitaja ja arhitekti nõupidamisega. See annab meile vajaliku teabe nagu põrandaplaan, asukoht ja muu, misjärel see edastatakse projekteerijale. Projekteerija kasutab spetsiaalset tarkvara Pamir, mille abil luuakse individuaalne projekt koos jooniste ja hinnapakkumisega ning saadab selle kinnitamiseks kliendile.
Materjali hankimine
Materjali kvaliteet on puitfermide tootmises tähtis tegur, seega kasutame parimat võimalikku C24 tugevusega kuusepuitu.
Materjali ettevalmistamine
Puit valitakse vastavalt lõigatavate detailide suurusele ja klassile. Iga puitfermi osa lõigatakse seejärel vastava pikkuse ja nurgaga, kasutades selleks mõeldud katusefermide tootmiseks mõeldud lõikeseadmeid.
Puitfermide kooste
Puitfermid asetatakse spetsiaalsele teraspõrandale, et anda sellele täpne soovitud kuju. Pärast seda asetab meie spetsialist Miteki ogaplaadid puidule, mis hüdraulilist pressi kasutades sisse surutakse.
Toote transport
Puitfermid pakitakse ja tõstetakse meie sisekraanaga veokile. Pärast seda tarnitakse need kliendile. Meil on iga projekti tarbeks väga kõrged standardid, seega hoiame pärast fermide tarnimist kliendiga ühendust ning jälgime ehitusprotsess, et veenduda fermide korrektses paigalduses.
1.Projekteerimine
Projekteerimisprotsess algab kliendi, ehitaja ja arhitekti nõupidamisega. See annab meile vajaliku teabe nagu põrandaplaan, asukoht ja muu, misjärel see edastatakse projekteerijale. Projekteerija kasutab spetsiaalset tarkvara Pamir, mille abil luuakse individuaalne projekt koos jooniste ja hinnapakkumisega ning saadab selle kinnitamiseks kliendile.
2.Materjali hankimine
Materjali kvaliteet on puitfermide tootmises tähtis tegur, seega kasutame parimat võimalikku C24 tugevusega kuusepuitu.
3.Materjali ettevalmistamine
Puit valitakse vastavalt lõigatavate detailide suurusele ja klassile. Iga puitfermi osa lõigatakse seejärel vastava pikkuse ja nurgaga, kasutades selleks mõeldud katusefermide tootmiseks mõeldud lõikeseadmeid.
4.Puitfermide kooste
/>
Puitfermid asetatakse spetsiaalsele teraspõrandale, et anda sellele täpne soovitud kuju. Pärast seda asetab meie spetsialist Miteki ogaplaadid puidule, mis hüdraulilist pressi kasutades sisse surutakse.
5.Toote transport
Puitfermid pakitakse ja tõstetakse meie sisekraanaga veokile. Pärast seda tarnitakse need kliendile. Meil on iga projekti tarbeks väga kõrged standardid, seega hoiame pärast fermide tarnimist kliendiga ühendust ning jälgime ehitusprotsess, et veenduda fermide korrektses paigalduses.